73: What's Your New Year's Resolution. Vocabulary Booster/ Postanowienia noworoczne? Mega dawka słownictwa

73: What's Your New Year's Resolution. Vocabulary Booster/ Postanowienia noworoczne? Mega dawka słownictwa